Allmänna villkor

Följande villkor gäller vid skapande av en order via vår hemsida www.mobylife.com.

Reparationsvillkor:

Reparation utförd på din bekostnad omfattas utav konsumentköplagen (gäller enbart privatkunder) med de rättigheter och skyldigheter det innebär för båda parter. Priserna som uppges vid beställning av en service skall ses som vägledande. Tjänsten kommer bli utförd till avtalat pris i den mån den är genomförbar. Ändringar som medför ökade kostnader kommer att informeras och kräver ett godkännande innan vi påbörjar reparationen. 

Mekaniska skador såsom tapp- och klämskador, vätskeskador och liknande som drabbat telefonen på grund av felaktig hantering täcks inte av tillverkarens garanti. Inga reparationer kan utföras på enheter som är vätskeskadade, rootade (otillåten modifikation av mjukvaran) eller om enheten tidigare har öppnats av en oauktoriserad verkstad /person. Vissa typer av reparationer, som kräver att telefonen öppnas, kan inte genomföras om skärm, ram eller bakstycke är skadat. Om vi upptäcker ytterligare skador på din enhet som gör att vi inte kan utföra beställd service kommer vi att skicka ut ett kostnadsförslag till godkännande innan vi påbörjar reparationen. Vid kostnadsförslag eller om reparationen inte täcks av garantin och du väljer att inte reparera produkten mot den kommunicerade kostnaden i kostnadsförslaget kommer vi att returnera din enhet utan åtgärd. Vid uteblivet svar på kostnadsförslag kommer vi att returnera din enhet utan åtgärd. Vid retur utan åtgärd betalas endast 75 kr för frakten in till verkstaden. Undersökningsavgiften samt returfrakten bjuder vi på.

Vi ber dig att endast skicka med de tillbehör som är relevanta för felet på enheten, det brukar innebära att det endast är enheten som ska skickas in. Tänk även på att Mobylife inte ansvarar för medskickade tillbehör som inte är relevanta för service, t.ex. skärmskydd, laddare, SIM-kort m.m.

Betalning:

När man skapar en reparation via vår hemsida kan man välja mellan olika betalningsalternativ. Vi samarbetar med Avarda som betalningslösning och kan därmed erbjuda kortbetalning, delbetalning (konto) eller faktura.

Kort: När du betalar med kreditkort betalar du direkt till Mobylife och då reservers det fulla beloppet på ditt konto vid beställningen och debiteras vid avslutad service. Väljer du att inte godkänna eventuella kostnadsförslag kommer enbart frakten in på 75 kr att dras från de reserverade pengarna. 

Faktura: Vid betalning med Faktura erbjuder Avarda upp till 50 dagars räntefri kredit, beroende på när i månaden varuköpet genomförs. Avarda skickar ut fakturan i mitten av månaden och betalning ska vara Avarda tillhanda på i fakturan anvisat plusgirokonto senast på förfallodagen. Avarda tar ut en fakturaavgift (f.n. 19 kr). 

Konto: Kontokrediten har en maximal kreditgräns om 60 000 kr och en delbetalningstid upp till trettiosex (36) månader. Antalet månader kan väljas av Kredittagaren i samband med ansökan. 

Läs mer om Avardas villkor här

Beställning utav ytterligare service och reparation genom godkända kostnadsförslag från Mobylife ses som bindande avtal och kan inte brytas.

Garanti på utfört arbete

Du har 3 månaders reparationsgaranti på utförda tjänster. Detta gäller dock endast om samma fel uppstår igen. Detta gäller även under förbehåll att enheten ej har blivit utsatt för yttre åverkan, fukt, otillåten modifikation av mjukvaran eller om enheten har blivit öppnad av ej behörig person/ verkstad.

Skador som uppstår under reparationen

Vi har många föreskrifter för att förhindra skador i förbindelse med reparation. Vänligen notera att om en enhet som är inlämnad till Mobylife tidigare har blivit reparerad med reservdelar som inte är original, alternativt att enheten har dolda fel som exempelvis fuktskada, tar Mobylife inte ekonomiskt ansvar för eventuella skador vid öppnandet. I händelse att delar blir skadade i under vår felsökning (som utförs i enlighet med varje enskild tillverkares normer och regler för felsökning) är vi inte ersättningsskyldiga. Självfallet använder vi på Mobylife enbart originaldelar i vår service vilket säkerställer att eventuell kvarvarande fabriksgaranti på enheten fortsätter att gälla.

Säkerhetskopiering och datahantering:

Vi rekommenderar att du som kund gör en säkerhetskopia på innehållet. Våra garantireparationer kräver vanligtvis en återställning av mjukvaran för att kunna gå igenom en kvalitetskontroll. Mobylife kan inte ansvara för innehållet och är inte ersättningsskyldiga på grund av eventuell förlust av data.

Hantering av personuppgifter:

Mobylife värnar om din integritet och följer uppsatta lagar och regler kring hantering av personuppgifter. För med information kring hur vi hanterar dina personuppgifter hänvisar vi till vår ”Integritetspolicy” www.mobylife.se/sv/privacy

Genom att beställa service från Mobylife godkänner du att vi samlar in data i enlighet med vår integritetspolicy, i syfte att kunna hantera ditt serviceärende på bästa sätt. Du accepterar även att vi får kontakta dig i ärenden som rör din service samt att vi efter avslutad service får lov att skicka ut en förfrågan om att lämna ett omdöme om oss och den service du har mottagit. 

En sista vänlig påminnelse:

Vänligen notera att vi inte kan utföra service på din Apple-enhet om funktionen ”Find My iPhone” inte är avaktiverad. Vi kan heller inte utföra någon service om din lösenkod inte är borttagen eller medskickad.

Glöm inte att säkerhetskopiera din enhet innan du skickar in den på service.

Auktoriserad märkesverkstad för

apple autorised logosamsung reparationHuawei reparation

microsoftoneplusXiaomi

ISO 9001 ISO 14001